Георги Братованов бе преизбран за председател на Федерация на независимите синдикални организации от българската армия към КНСБ. Конгресът на федерацията се проведе на 27 април в град Варна.

За зам.-председател делегатите избраха Юлия Георгиева, досегашен председател на синдикалната организация в сектор “Логистика” в Министерството на отбраната.

Гост на конгреса бе президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той връчи на Братованов наградата на конфедерацията „За цялостен принос в развитието на синдикалното движение в България” на името на проф. д-р Кръстьо Петков.