Работеща България за бъдещето на труда

Национална Конференция

12:00-18:20 ч., 9 май 2022 г., Хотел „Рамада“

Програма

12.00 – 12.30
Регистрация и кафе за добре дошли
12.30 – 13.30
Откриване
 • Пламен Димитров, Президент на КНСБ
 • Борислав Сандов, Заместник Министър-Председател по климатични политики и Министър на околната среда и водите
 • Мария Габриел, Европейски комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж – видео обръщение
 • Шарън Бъроу, Генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите
 • Естер Линч, Заместник Генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите
13.30 – 15.30
Панел 1: Справедлив, зелен преход - предизвикателства и възможни решения за България.

Модератор: Антон Иванов, Български енергиен и минен форум

Презентация: Огнян Атанасов, Национален секретар на КНСБ

 • Искра Михайлова, Комисия по промишленост, изследвания и енергетика към Европейския парламент
 • Цветелина Пенкова, Комисия по промишленост, изследвания и енергетика към Европейския парламент
 • Радан Кънев, Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните към Европейския парламент
 • Радослав Рибарски, Председател на Комисия по енергетика към 47-мото Народно събрание
 • Борислав Сандов, Заместник Министър-Председател по климатични политики и Министър на околната среда и водите
 • Ива Петрова, Зам.-Министър на енергетиката
 • Юлиян Попов, член на Управителния съвет на Института за устойчив преход и развитие
 • Румен Радев, Зам. председател на УС на АИКБ

Дискусия

 

15.30 – 16.45
Панел 2: Европейски стълб на социалните права – инструмент за социален напредък.

Модератор: Любен Томев, консултант в ИССИ към КНСБ

Презентация: Асия Гонева, Национален секретар на КНСБ

 • Атидже Алиева-Вели, Комисия по заетост и социални въпроси към Европейския парламент
 • Георги Гьоков, Министър на труда и социалната политика
 • Деница Сачева, Зам.-Председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика към 47-мото Народно събрание
 • Филип Пуше, Директор на Европейския синдикален институт
 • Добри Митрев, Председател на УС на БСК
 • Янка Такева, Председател на СБУ
 • д-р Пламен Радославов, Зам.-Председател на ФСЗ

Дискусия

 

16.45 – 18.00
Панел 3: Справедлива дигитализация, основана на спазване на трудовите и синдикални права, подобрени условия на труд и колективно договаряне.

Модератор: Мариана Тодорова, БАН

Презентация: Любослав Костов, Директор на ИССИ към КНСБ

 • Радан Кънев, Комисията по заетост и социални въпроси към Европейския парламент
 • Кирил Симеонов, Председател на Комисията по електронно управление и информационните технологии към 47-мото Народно събрание
 • Даниел Лорер, Министър на иновациите и растежа
 • Александър Йоловски, Зам.-Министър на електронното управление
 • Светлин Наков, програмист-предприемач, основател на СофтУни
 • Цветелина Милчалиева, Председател на ФНСОЛП
 • Кръстю Боянов, Председател на ФНСДУО

Дискусия

 

18.00 – 18.20
Приемане на заключителен документ и закриване

Пламен Димитров, Президент на КНСБ

 

19.30
Официална вечеря

WORKING BULGARIA FOR THE FUTURE OF WORK
9 May 2022, Ramada Hotel - Sofia, 12:00-18:20 h. (EET)
AGENDA