Регистрация на делегати и гости

Анкетна карта

 Регистрацията на делегатите на 9-тия конгрес е организирана в два дни – на 9 май 2022г. през целия ден и на 10 май 2022г. пред зала 2 в Интер Експо център.

Регистрацията ще е по основни членове, като на всяко регистрационно бюро ще има обозначителен списък.  Делегатите ще бъдат разпределени по регистрационните бюра съобразно предварително заявеното настаняване по хотели.

Индивидуалната регистрация на всеки делегат ще се извършва по ЕГН и три имена по предварително съставени списъци, в които ще се подписват. При регистрация делегатите ще получават т.нар. пакет за делегата, включващ и делегатската карта.

На 9 май 2022г. се предвижда регистрацията да се извършва на три места: хотел „Рамада“ и хотел „Парк Москва“ от 5 регистрационни бюра.

На 9 май 2022г. регистрационните бюра ще работят от 9.00ч. до 21.00ч., като ще бъдат осигурени по два екипа.

В хотел „Рамада“ ще работят 3 регистрационни бюра, в които ще се регистрират настанените делегати в хотел „Рамада“; делегатите по право; делегати, които не са настанени в резервираните от КНСБ хотели; областни координатори на КНСБ.

 • Регистрационно бюро 1 – ФНСДУО, ФСОГСДП, СТБ,ФНСС, НРТС, НСПС ОГНЕБОРЕЦ, СЖБ,ФНСОХП, НФТ ХИ, ЦЕНТРАЛА НА КНСБ и ЦКК
 • Регистрационно бюро 2 – НБС ВОДОСНОБДИТЕЛ, НФЕ, НСФ МЕ, ФНСМ, НУС, НСФТКТУ, НСФ КУЛТУРА, ФНСО БА, НБС ВОН И НСФКО
 • Регистрационно бюро 3 – СФС, НСФЕБ, ФНСОЛП, СФ МЕТАЛИЦИ, НБС, ФС ВПК, С БХН, МС, СФОЕМИ, САРБ, СТСБ, РС, ФНСЗ

В хотел „Парк хотел Москва“ – ще се регистрират настанените в хотела делегати

 • Регистрационно бюро 4 – СБУ от буква А до М
 • Регистрационно бюро 5 – СБУ от буква Н до Я, ФСЗ и СБМТД

На 10 май 2022г. в Интер Експо център ще работят следните регистрационни бюра от 8.00 до 10.00ч.:

 • Регистрационно бюро 1
 • Регистрационно бюро 2
 • Регистрационно бюро 3
 • Регистрационно бюро 4
 • Регистрационно бюро 5
 • Регистрация гости