Полезни съвети

Подробно за ИЕЦ

Хотелска информация

Делегатите и гостите на 9 конгрес на КНСБ ще бъдат настанени в следните хотели:

Хотелите са избрани в локации, които са разположени в близост до метростанции, които осигуряват бърз и удобен достъп до залите на Интер Експо Център (За повече информация: Метрополитен София). Настаняването в хотелите ще се извършва основно на 9 май 2022 г.  Повече подробности можете да видите на сайтовете на изброените хотели.

Изборът на хотели зависи от предпочитанията на делегатите. Би било добре е ръководствата на федерации, синдикати и съюзи да информират навреме организаторите на конгреса кои хотели са избрали техните делегати за да се осигури необходимата организация. 

За повече информация можете да се обръщате към Светла Стоянова – гл.счетоводител на КНСБ, тел. 02 4010 488, sstoyanova@citub.net

При настаняването си в хотелите на 9 май, делегатите ще имат възможност предварително да се регистрират и за участие в конгреса. Регистрационни бюра ще бъдат разположени във фойетата на хотелите. Регистрацията на делегатите придтигнали и настанени в хотелите на 10 май, ще става само в Интер Експо Център – повече информация за регистрацията можете да намерите тук.

Освен регистрация за участие в конгреса на КНСБ в близост до бюрата ще се организират медицински пунктове за бързи тестове срещу Ковид 19, които също са условие за допуск до конгресната зала.