Интер Експо Център

Място на конгреса

София, бул. „Цариградско шосе“ N147

Вземи координати до ИЕЦ

Как да стигна до ИЕЦ

Метро

Линия 1 – спирка „Интер Експо Център
-Цариградско шосе“ За повече информация: Метрополитен София

Автобусни линии

Интер Експо Център: 1, 3, 5, 6
За повече информация: Център за градска мобилност

Вход и лоби на ИЕЦ

 

План на залите на конгреса