Добре дошли в сайта на 9 конгрес на КНСБ!

10-11 май 2022 г. | София

В живота на една организация конгресите представляват събития от особено голямо значение. На тях се отчитат както успехите от миналото, така и предизвикателствата на бъдещето.  Конгресът на КНСБ е висшия ръководен орган на синдиката, който се провежда веднъж на 5 години, обсъжда и приема отчетите на органите за изминалия  мандат, приема Програма за следващия мандат, прави промени в Устава и избира Президентът и вицепрезидентите на КНСБ, а така също и Председател и Зам.председатели на Централната контролна комисия.

На 10-11 май 2022 г. КНСБ ще проведе своя IX редовен конгрес, който ще се състои в гр. София.

Този сайт е предназначен за делегатите на конгреса и има за цел да ги подпомогне в тяхната работа. В него са публикувани основните документи на IX конгрес и  полезна практическа, техническа и финансова информация.

Анкетна картаКонгресни Документи

Работна програма на конгреса

10 май 2022

8.00 – 10.00
Регистрация

 

Регистрация на делегатите на конгреса

10.00 - 13.00
Официално откриване на 9 конгрес
13.00 -14.00
Пауза
14.00 - 16.00
ПЪРВО конгресно заседание
 • Избиране на преброители в зала и Секретариат
 • Приемане на дневен ред, програма, регламент, състав на ръководни и помощни органи на 9 конгрес
 • Представяне на отчетния доклад на КС на КНСБ
 • Доклад на Мандатната комисия
16.00 - 17.30
ВТОРО конгресно заседание
 • Представяне на отчетен доклад на ЦКК на КНСБ и отчет на Бюджетна рамка 2017-2022
 • Обсъждане на отчетите на КС, ЦКК и бюджетна рамка 2017 – 2022
17.30 - 19.00
ТРЕТО конгресно заседание
 • Доклад на комисията за изменения и допълнения на Устава на КНСБ
 • Обсъждане и приемане на промени в Устава на КНСБ

 11 май 2022

9.30 - 13.00
ЧЕТВЪРТО конгресно заседание
 • Доклад на комисията по предложенията за ръководство на КНСБ и ЦКК
 • Избор на ръководство на КНСБ и на ЦКК
 • Приемане на Програма и Бюджетна рамка 2022-2027
 • Доклад на комисията по избора
13.00
Заключително слово на Президента на КНСБ

Къде е събитието

Интер Експо Център
бул. „Цариградско шосе“ N147, София