Бърз антигенен тест

за COVID-19 на делегатите, гостите и организаторите на 9-я конгрес на КНСБ

Предвид COVID-19 обстановката в България, ниското ниво на ваксинация и нашето задължение за защита на здравето на делегатите на 9-я Конгрес на КНСБ, предвидените мероприятия ще се проведат при условие, че 100% от участниците са изследвани с бърз антигенен тест, осигурен от КНСБ.

План за извършване на бърз антигенен тест за COVID-19 на делегатите, гостите

Съгласно създадената организация, всеки един от делегатите, гостите и организаторите, преди регистрация ще премине изследване с бърз антигенен тест за SARS-CoV-2. Тестът ще бъде щадящ и ще се взема от гърлото. Резултатът ще бъде готов за около 10 минути, като всеки делегат с отрицателен тест ще получи талон, който трябва да представи при регистрация. Задължение на организаторите при положителен резултат е да се свържат със съответния делегат, който няма да бъде допуснат до регистрация и до участие в националната конференция и конгреса. До мероприятията няма да бъдат допускани и делегати и гости, които откажат изследване с бърз антигенен тест.

Тестването ще се извършва в хотелите за наставяне на 09 май 2022г. от 9.00 до 21.00ч. преди регистрацията на делегатите. Местата за извършване на тестването ще бъдат обозначени с насочващи табели:

  1. Хотел „Рамада“ – 4 екипа, разположени в помещение до регистратурата на хотела
  2. Парк Хотел Москва – 2 екипа, разположени непосредствено след входа на хотела

Делегатите, които ще бъдат настанени в други хотели, извън резервираните от КНСБ, членовете на КС, областните координатори на КНСБ, както и делегати от София, които ще участват на конференцията „Работеща България за бъдещето“ ще се тестват в хотел „Рамада“.

  1. Интер-експо център – 4 екипа, разположени в помещение непосредствено до входа на Интер-експо център, които ще работят от 8.00ч. до 17.00ч.на 10 май 2022г.

В Интер Експо център ще бъдат тествани делегатите и гостите, които не са тествани на 9 май 2022г.