Анкетна карта на делегата на 9-тия Конгрес на КНСБ