На 20 април в Гоце Делчев Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост и Федерацията на независимите синдикати от земеделието организираха засаждането на 60 фиданки от вида каталпа и шестил в парк “Панорама” в града.

Кампанията е по повод 30-та годишнината на КНСБ и Световния ден на Земята и показва, че освен за работещите, конфедерацията полага грижа и за природата. Всяко засадено дръвче е принос за бъдещите поколения.

Съмишленик и партньор в акцията бяха община Гоце Делчев, Горско стопанство – гр. Гоце Делчев, Сдружение “Еко Неврокоп” и Бизнес инкубатор, гр. Гоце Делчев.