12,4% достигна ръста на годишната инфлация през март. БВП нарасна с 6 млрд. лева за един месец. Инфлацията пълни брутния вътрешен продукт много бързо и изпразва джобовете на най-бедните. Затова те трябва да бъдат компенсирани.

Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на среща с делегатите за 9-ия Конгрес на КНСБ, който ще се състои на 10 и 11 май. В Пловдив се събраха избраните представители за конгреса и областните координатори от града домакин, Смолян, Хасково, Кърджали и Пазарджик.

Настояваме към актуализацията на бюджета на 1 юли доходите да бъдат увеличени поне с процент, равен на този на инфлацията, заяви Димитров. По отношение на доходите той обясни още, че съществува голяма икономическа дивергенция – СРЗ в София е 2300 лева, а тази във Видин например е около 1000 лева.

Президентът на конфедерацията направи обобщение на 120-те дни управление на правителството. Въпреки сравнително щедрия бюджет за 2022 година за образование, здравеопазване, социални сектори, а също и ефективните мерки, които предприе срещу пандемията от Ковид-19, кабинетът „Петков“ не създава усещането за стабилност. Трябва да се отчете обективният факт, че правителството работи в безпрецедентна ситуация. Но то направи и редица недообмислени стъпки. В предишните коалиции имаше взаимно проникване и контрол в министерствата, а сега те са раздадени на партии. Затова правителството все още няма управленска програма, каза президентът на конфедерацията.

Той коментира и критичните точки в Плана за възстановяване и устойчивост. Липсва ясна визия как ще бъдат заместени въглищните централи и как ще се гарантират нови базови мощност при условието на заложеното поетапно намаляване на въглеродните емисии. Другият съществен въпрос, който ще засегне всички българи, е ангажиментът за либерализация на пазара на електроенергия на дребно, започваща през 2023 и завършваща през 2025 година. В момента цената на тока на регулирания пазар е 120 лева на мегаватчас, а цената на свободния пазар е три пъти по-висока. Дори и повишаването на цената да спре, българските домакинства ще трябва да заделят поне два пъти по-голяма сума за сметките си за електроенергия, завърши Димитров.

Вицепрезидентът Пламен Нанков и националните секретари Тодор Капитанов и Огнян Атанасов представиха резултатите от дейностите на конфедерацията за изминалите пет години, както и целите и предизвикателствата за периода 2022-2027 година по отношение на синдикализацията, дигитализацията на синдикалната дейност, защитата на трудовите права, зелената трансформация.

Пламен Нанков изложи някои резултати и изводи от мащабното анкетно проучване в структурите на конфедерацията, което се проведе през 2019 година. Съществуват недъзи в структурата на взаимодействие, подчерта той. Друг откроил се факт е нежеланието на младите синдикални членове да заемат позицията на синдикален председател, а именно това води до разпадането на синдикални организации. Членската маса в публичния сектор расте, докато в цели икономически дейности няма синдикално участие, заяви той по отношение на синдикализацията.

Основна цел на КНСБ за предстоящия мандат е постигането на 80% покритие с КТД, каза Тодор Капитанов. Действащите КТД за 2021 г. са 1589 броя. Директивата за адекватни и справедливи МРЗ и насърчаване на колективното трудово договаряне ще бъде приета в следващите няколко месеца. Тя изисква минимум 70% покритие с КТД. КНСБ ще участва активно в дефинирането на прилигането ѝ в България, заяви националният секретар.

Огнян Атанасов също коментира НПВУ. Той заяви, че финансиранията по него са много подходящи за региона около Пловдив, тъй като част от тях са от полза за производствата в индустрията, металургията и земеделието. Старозагорският регион ще е един от най-пострадалите. Там ще се формира звено, което ще отговаря за разпределението на фондовете за справедлив преход, съобщи пред аудиторията Атанасов. Националният секретар по безопасност и здраве при работа и екология разясни и че се готви национална програма за БЗР с няколко отправни точки – предизвикателствата на зелената и дигитална трансформация, достигане на нулев брой смъртни случаи и поуките от ковид пандемията. В нея ще бъдат заложени и решения на новите проблеми, свързани с психосоциалните вреди от работата от разстояние. КНСБ е предложила много препоръки за нейното изготвяне, което и забавя нейната реализация, поясни Атанасов.