РС Варна бе домакин на третата по ред среща на ръководството на КНСБ с делегати на 9-ия Конгрес на конфедерацията, който ще се проведе на 10 и 11 май 2022 година. Президентът Пламен Димитров, националните секретари Тодор Капитанов и Даниела Алексиева и директорът на ИССИ Любослав Костов  представиха пред избраните представители от областите Варна, Добрич, Силистра и Шумен текущата социално-икономическа обстановка, резултатите от дейността на синдиката през изминалите пет години и визията на КНСБ за бъдещето на труда за периода 2022-2027 година.

Президентът на КНСБ разясни на аудиторията позициите на конфедерацията относно управлението на правителството, социалните и икономическите му политики, Националният план за възстановяване и устойчивост. Той открои добри решения на Кабинета, а именно компенсациите за ток за бизнеса, мярката 60/40, финализирането на ОКТД в здравеопазването, увеличаването на стойността на ваучерите за храна, повишаването на сумата за максималното и минималното обезщетение за безработица. Същевременно правителството налага усещане за неяснота, каза Димитров. Липсата на увеличение на заплатите в бюджетния сектор, както и застрашаването на енергийната сигурност и енергийния баланс на страната в някои от точките на плана за възстановяване и устойчивост са част от решенията, на които КНСБ се противопоставя.

За да бъде достигнато 40-процентно намаление на въглеродните емисии до 2026 спрямо 2019 година, както гласи НПВУ, трябва да бъдат затворени поне два големи теца. Това означа 2000 мегавата по-малко производство на електроенергия, уточни Пламен Димитров. Основният повод за притеснение е как те ще бъдат компенсирани. Другият тревожен въпрос, за който правителството не предлага ясен механизъм, е либерализацията на регулирания пазар на електроенергия. В момента цената на тока на свободния пазар е 2-3 пъти по-висока от тази за бита. Това означава, че след три години българските домакинства трябва да се справят с непосилни сметки за електроенергия.

“Препоръчваме и искаме поне 15% увеличение на доходите, които да компенсират инфлацията”, заяви още президентът на конфедерацията. А що се отнася до ръста на доходите през следващите 5 години, КНСБ и ИССИ изчисляват, че при нормализирана инфлация ежегодният ръст на СРЗ би могъл да бъде 12-13%, а на МРЗ изпреварващо със 17%. Фактор, който би подсигурил това са финансовите ресурси, които ще се влеят в бюджета на страната чрез НПВУ, Фондът за справедлив преход и оперативните програми. Става въпрос за 50-60 млрд. лева, което представлява два пъти повече от сумите, които България е получавала от ЕС за предишни периоди. Това също би гарантирало около 5% увеличение на БВП на годишна база, обясни Димитров.

 

Тодор Капитанов открои приоритетите на синдиката в сферата на трудово-правната закрила. КНСБ настоява за криминализиране на деянията срещу правото на сдружаване в синдикат, за нови текстове в Кодекса на труда и Закона за държавния служител, касаещи административни санкции при нарушение на синдикалните права, за нов закон за правото на стачка.

Любослав Костов припомни на делегатите искането на конфедерацията за данъчна реформа чрез въвеждане на 15% ставка на ДДС, корпоративния налог и данък общ доход, както и на необлагаем минимум, като наблегна на това, че намаляването на ДДС трябва да доведе до действително по-ниски цени за потребителите. По темата за постигането на качествена и устойчива заетост директорът на ИССИ каза: “Социалните партньори и синдикатите са тези, които могат да дадат гъвкавостта за навременно обучение и преквалификация, наложили се заради зелената и дигитална трансформация”.

“Организирането и привличането на нови членове ще остане приоритет”, заяви Даниела Алексиева. Сред целите на КНСБ са разширяването на пакета от придобивки за синдикални членове, усъвършенстването на дигиталните инструменти на синдиката, продължаване и развитие на успешните кампании, инициирани от конфедерацията, и разработването на нови подходи за синдикализация.

 

На срещата присъства и председателят на СФ “Металици” Васил Яначков, който по атрактивен начин разясни пред аудиторията защо КНСБ дава на работниците мотивация за членство. Според него придобивките, отстъпките чрез членска карта и трудово-правната защита са сред основните фактори, които могат да привлекат нови членове. Делегатите подеха диалог по темата и се включиха в дискусии по темите за пенсиите, осигуряването при въвеждане на необлагаем минимум, наредбата за командировките и др.

 

Домакините от регионалния съвет във Варна бяха организирали и специален кът, в който представиха архивни кадри от дейността на конфедерацията в чест на 9-ия конгрес на КНСБ.