България се нуждае от ясна обща визия за развитието на икономиката – кои сектори ще са приоритетни, къде да се насочат очакваните около 50 млрд., които ще дойдат по линия на ЕС през следващите няколко години, така че да се гарантира устойчив растеж. Когато има визия и ресурс, ще бъдат привлечени и още инвеститори.

Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на Деветия конгрес на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост (ФНСОХП). На него присъстваха и националните секретари на конфедерацията Даниела Алексиева и Тодор Капитанов, председателят на Федерацията на независимите синдикати от земеделието Валентина Васильонова, представители на социалните партньори – работодателски организации от сектора на храните.

Пред делегатите Димитров очерта актуалните предизвикателства и визията на КНСБ както за преодоляването им, така и за решения, които ще дадат по-дългосрочни резултати. “Инфлацията мина 10% и това трябва да бъде компенсирано – как иначе работникът да се справи. Потреблението е това, което движи икономиката ни. Не разбирам отказа да се компенсират доходите на работещите в бюджетната сфера и да се стимулира и бизнесът – поне с 10-15 процента трябва да бъдат вдигнати възнагражденията”, каза Димитров. Той посочи, че пазарът на труда е горещ – по оценки на работодателските организации в момента има недостиг на 250 хил. работници, отделно демографският проблем все повече се задълбочава.

Недостигът на кадри е един от факторите, които ще движат доходите нагоре. Другият е бъдещата директива за адекватните минимални работни заплати и насърчаването на колективното договаряне, която изисква минималната да е поне 50% от средната заплата за страната. Тласък ще даде и предстоящото влизане на България в Еврозоната, където няма страна-членка с под 700 евро минимална заплата. Опитът до момента показва, че преди присъединяването на Прибалтийските държави средно на година възнагражденията са се увеличавали с 18-20 процента.

Димитров посочи, че на предстоящия Девети конгрес на КНСБ на 10 и 11 май ще бъдат очертани ясните цели на конфедерацията за следващите пет години.

По време на конгреса на ФНСОХП той връчи голямата награда на на КНСБ на името на проф. Кръстьо Петков на Росица Димитрова, председател на синдикалната организация на конфедерацията във “Винпром Славянци”.

Делегатите на конгреса преизбраха за председател на федерацията доц. д-р Славчо Петров.