През последните 5 години, благодарение на нашия натиск, минималната работна заплата се увеличи от 420 лв., колкото беше преди Осмия конгрес на КНСБ, до 710 лв. сега. В рамките на актуализирането на бюджета ще настояваме да достигне 760 лева. Знаете, че минималната заплата е тази, която изтласква всички други доходи нагоре. А въпросът за заплатите е най-важният. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на среща с членове на синдикалната организация на КНСБ във военния завод „Арсенал“, Казанлък и нейния председател Атанас Бозов. В разговора с работниците участваха и националните секретари на конфедерацията Даниела Алексиева, Огнян Атанасов и Тодор Капитанов. Участие взе и областният координатор на КНСБ за Стара Загора Галина Кирчева.

В навечерието на Деветия конгрес на КНСБ, който ще се проведе на 10 и и 11 май, Димитров посочи някои от целите, които конфедерацията си поставя за следващите пет години и посочи предизвикателствата, които стоят пред страната и пред работещите.

Инфлацията придоби големи размери. Усещането за обедняване е реално. Всички виждаме какви са цените в магазините. Инфлацията изяжда ръста на заплатите, каза Димитров. Той подчерта, че през следващите 5 години конфедерацията ще настоява за 12-13 процента годишен ръст на средната работна заплата и изпреварващо увеличение от 17-18 на сто на минималната заплата.

Предпоставка за вдигането на доходите е и ситуацията на пазара на труда – липсват кадри във всички сектори, бизнесът изпитва недостиг на 250 хил. работници. Отделно демографската тенденция също е силно негативна и утежняващ фактор. Двигател за ръста на доходите ще бъде и предстоящото членство в Еврозоната. Данните за последните присъединили се страни показват, че преди членството заплатите там растат значително.

За следващите пет години конфедерацията си поставя и други цели, свързани с усъвършенстване на правото на колективно договаряне, гарантиране на конституционното право на стачка, както и на правото на сдружаване. Пред синдикалните членове Димитров посочи и важността на предстоящата директива за адекватните минимални заплати и насърчаване на колективното договаряне.

Работниците повдигнаха въпроси, свързани с доходите, извънредния труд, дейността на конфедерацията.