Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост днес навършва 32 години от своето учредяване.

През изминалите години тя не спира да се бори за правата, интересите и добруването на работещите в горския сектор и да се бори за развитие на огромния потенциал на горските територии у нас.

Запазете своя устрем, скъпи братя и сестри! Успех в благородното Ви дело да опазвате, защитавате и умножавате българските гори! Бъдете здрави! Честит празник!