Национален браншов синдикат “Водоснабдител” отбелязва днес 30 години от учредяването си.

Синдикатът има нелеката задача да защитава правата и интересите на работещите във водния сектор. Това са хората, които отговарят за един от най-важните и ценни природни ресурси. Извоюването на достойни доходи, сигурни и безопасни условия на труд за тях е мисията на синдикат “Водоснабдител”. Три десетилетия той е посветен на тази борба с професионализъм и постоянство.

Бъдете здрави и все така непримирими, скъпи братя и сестри!

На днешната дата – 22 март, отбелязваме и Световния ден на водата. Той се празнува с различни инициативи от 1993 г. с решение на ООН.

Тази година темата на Световния ден е „Подземните води – да направим невидимото видимо“. Именно подземните води са основен източник на питейната вода. Когато излизат на повърхността, те дават началото на поточета, после реки, езера и правят възможно съществуването на хората, животните и растенията. Управлението на този безценен ресурс осигурява бъдещето на човека и природата.