Ако някой мисли, че без синдикати доходите ще растат постоянно нагоре, греши. За последните 5 г. средната работна заплата се е повишила с 50%. Това нямаше да се случи без нас – би имало някакъв ръст, но не и в такъв размер. Същото важи и за минималната работна заплата. Тя няма да расте, ако няма кой да настоява постоянно. Погледнете и данните на НСИ, които показват ефекта от покритието с Колективни трудови договори – там, където има такива, заплатите са средно с 12 на сто по-високи от тези в предприятие от същия бранш, в което няма сключен КТД.

Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на онлайн дискусия с над 150 синдикални председатели от Перник, Кюстендил и Благоевград. С тях бяха обсъдени предизвикателствата пред работещите и страната в социално-икономически план през следващите 5 години и визията на конфедерацията за намиране на решения и залагане на приоритети и цели.

Вицепрезидентите Пламен Нанков и Чавдар Христов, националните секретари Огнян Атанасов, Тодор Капитанов, Величка Микова, Юлия Симеонова, директорът на ИССИ Любослав Костов, консултантите към института Екатерина Рибарова и Любен Томев представиха акцентите в проекта на програма на конфедерацията за мандат 2022 – 2027 година.

Пламен Димитров акцентира върху важността на директивата за адекватните минимални заплати и отражението, което ще има тя както върху доходите, така и върху покритието с колективни трудови договори. Колективното договаряне ще бъде насърчавано. Всяка страна ще трябва да изготви национален план за увеличаването му и да отчита изпълнението, обясни той.

Представени бяха изискванията, които ще произтекат от Зелената сделка, необходимостта от постоянно повишаване на уменията на работещите – квалификации и преквалификации, предизвикателствата, които произтичат от новите форми на заетост и осигуряването на защита за тези работници. Дискутирано бе нивото на социален диалог на местно ниво и в различните сфери.

Димитров запозна синдикалните лидери с позицията на конфедерацията по проекта за бюджет на страната за тази година.